Менувачницата работи со Money Gram брз трансфер на пари.

Можете да испратите и примите пари од било каде во светот за 10 минути со најниска провизија. Повеќе информации за Money Gram може да добиете на следниов Линк.

Испрати пари

Како да испратите пари

img_sendmoneyicons1 Чекор 1 За процентот на провизија може да се инфорирате ТУКА.
money-gram-la-verne_clip_image002 Чекор 2 Валидни документи за идентификација кои можат да се користат: Лична карта или пасош.
money-gram-la-verne_clip_image003 Чекор 3 Вработениот во Монета – MoneyGram ги регистрира податоците во системот и на крај ќе ви биде даден формулар кој треба да го потпишете.
money-gram-la-verne_clip_image004 Чекор 4 Ќе ви биде даден формулар со референтен број.
money-gram-la-verne_clip_image005 Чекор 5 Контактирајте го лицето да го известите дека испраќате пари и дајте го референтниот број. За само 10 минути парите ќе бидат спремни за подигање.

Персонализирајте го вашиот трансфер: Може да вклучува бесплатна порака од 10 зборови кога се пополнува формата на трансферот.

* Важно: Името на примачот на трансферот мора точно да одговара на неговиот / нејзиното име, како што е во документот за идентификација. Ако тие не одговараат трансакцијата може да биде одложена или не може да ги прими средствата..

Прими пари

ПРИМАЊЕ НА ПАРИ

money-gram-la-verne_clip_image001_0000 Чекор 1 Побарајте го лицето, кое испраќа пари за да ви даде референтен број.
money-gram-la-verne_clip_image002_0000 Чекор 2 Посетете една од локациите на Монета – MoneyGram и ќе бидете услужени со прикажување на еден документ за идентификација (лична карта или пасош).
money-gram-la-verne_clip_image003_0000 Чекор 3 Вработениот на Монета – MoneyGram ќе ги регистрира вашите податоци во системот и откако трансакцијата ќе се процесира ќе биде побарано од вас да се потпише формулар.

* Важно: Вашето име во системот треба да биде исто како на вашиот документ за идентификација. Во спротивно ќе имате одложување или нема воопшто да се реализира трансакцијата. Документот за идентификација мора да биде валиден со дата на важење подоцна од датумот кога треба да се реализира трансакцијата.